Under flyktingvågen stod örebroarna på kö för att hjälpa asylsökande med allt ifrån att skänka saker till att ge av sin tid på olika sätt. Två år senare letar många organisationer i Örebro som stöttar nysvenskar med ljus och lykta efter volontärer!

Sex organisationer i Örebro matchar etablerade svenskar och nysvenskar för att till exempel fika tillsammans, gå hem till varandra på middag eller ta en promenad. I vissa fall fungerar den mer etablerade svensken som mentor för en person eller en hel familj.

Vill du engagera dig och kan avsätta någon timme för ett mer integrerat Örebro?

Läs mer