Loading...
KULTURKOMPIS & FAMILJEKOMPIS (BILDA)2018-12-27T16:15:20+02:00

Project Description

GEMENSAMMA UPPLEVELSER

Kulturkompis ger asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans – konsert, bio, museum eller liknande – utan kostnad. Personer som vill vara med anmäler sig på en hemsida och matchas sedan ihop med andra. Kulturkompisgruppen får gå gratis på tre kulturaktiviteter som erbjuds av kulturaktörer i Örebro.

Läs mer
Anmäl dig

Familjekompis ger nysvenskar och etablerade svenskar chansen att lära känna varandra. Familjerna, som kan se helt olika ut, matchas ihop utifrån de uppgifter som lämnas in. Målet är till exempel att barnfamiljer som medverkar ska ha barn i ungefär samma ålder.  Ingen är fadder åt någon annan utan familjerna träffas på lika villkor för att lära känna varandra. Familjerna träffas vid tre tillfällen. Första gången man möts sker det i en lokal i antingen Oxhagen eller Vivalla och familjerna blir bjudna på mat och aktiviteter för barnen.

Läs mer
Anmäl dig

0
Personer som matchats 2018
0
Organisationer i Örebro som söker volontärer

FÖR ETT VARMARE ÖREBRO

När människor möts och lär känna varandra blir vår stad mindre uppdelad. Våra nysvenskar köar för att få träffa en svensk. Välkommen att anmäla dig för att göra en insats!

Anmäl dig
OM OSS