Loading...
YRKESDÖRREN2019-01-09T10:49:25+02:00

Project Description

Bli en dörröppnare

Yrkesdörren skapar möten på individnivå för integration. Genom Yrkesdörren matchas personer som är nya i landet med etablerade svenskar som har liknande yrkesbakgrund, för att mötas under en timme. Under mötet pratar man om den svenska arbetsmarknaden generellt och den bransch man har gemensamt.

Eftersom 7 av 10 jobb i Sverige förmedlas via kontakter är det avgörande att personer som är nya i landet börjar bygga sina nätverk för att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsgivare får  i sin tur tillgång till kompetens med utländsk bakgrund och på så vis ökar chanserna att klara kompetensförsörjningen.

Läs mer
Anmäl dig

0
Personer som matchats 2018
0
Organisationer i Örebro som söker volontärer

FÖR ETT VARMARE ÖREBRO

När människor möts och lär känna varandra blir vår stad mindre uppdelad. Våra nysvenskar köar för att få träffa en svensk. Välkommen att anmäla dig för att göra en insats!

Anmäl dig
OM OSS