Bli kompis/mentor

Sex organisationer i Örebro söker fler volontärer. Läs om deras olika satsningar och välj det som passar dig!

Röda Korset | Kulturkompis | Familjekompis | Mentor Sverige | Invitationsdepartementet | Yrkesdörren | Kompisbyrån

 

Röda Korset

Hos Röda Korset kan du bli mentor till en kvotflyktingfamilj eller en ensamkommande ungdom som fyllt 18 år och som har flyttat till lägenhet. Som mentor kan du bjuda hem ungdomen och visa hur livet fungerar i en svensk  familj, det kan även vara olika typer av sport-, kultur- eller sociala aktiviteter. Som mentor till en kvotflyktingfamilj kan du till exempel  hjälpa till med att träna svenska, kontakta myndigheter, visa hur saker fungerar, skaffa möbler eller visa bibliotek, lekplatser, second hand-affärer och stormarknader.

Läs mer om att bli mentor till en ensamkommande ungdom
Läs mer om att bli mentor till en kvotflyktingfamilj

Anmäl dig

 

Kulturkompis (Bilda)

Kulturkompis ger asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans – konsert, bio, museum eller liknande – utan kostnad. Personer som vill vara med anmäler sig på en hemsida och matchas sedan ihop med andra. Kulturkompisgruppen får gå gratis på tre kulturaktiviteter som erbjuds av kulturaktörer i Örebro.

Läs mer om kulturkompis
Anmäl dig

 

Familjekompis (Bilda)

Familjekompis ger nysvenskar och etablerade svenskar chansen att lära känna varandra. Familjerna, som kan se helt olika ut, matchas ihop utifrån de uppgifter som lämnas in. Målet är till exempel att barnfamiljer som medverkar ska ha barn i ungefär samma ålder.  Ingen är fadder åt någon annan utan familjerna träffas på lika villkor för att lära känna varandra. Familjerna träffas vid tre tillfällen. Första gången man möts sker det i en lokal i antingen Oxhagen eller Vivalla och familjerna blir bjudna på mat och aktiviteter för barnen.
Läs mer om familjekompis

Anmäl dig

 

Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som jobbar för ungdomar mellan 13 och 17 år. Vi finns på Tegelbruket i Örebro. Vi ger ungdomar kraft att växa genom sitt mentorskap. Vill du ge ungdomar kraft att växa? Är du över 20 år är du välkommen att bli mentor hos oss, anmäl dig så kommer du matchas ihop med din ungdom.

Läs mer
Anmäl dig

 

Invitationsdepartementet

Invitationsdepartementet vill öppna upp Sverige genom enkla och roliga middagar. Vi finns för att sammanföra människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska. Middagen är alltid hemma hos någon och sker förutsättningslöst. Matchningen sker utifrån datum och reseavstånd. Det är kostnadsfritt att delta och vem som helst kan anmäla sig att äta middag. Vi tror att alla människor är tillräckligt trevliga för att äta en middag med. För oss är ömsesidigheten viktig – ingen gör någon en tjänst utan båda får en upplevelse.

Läs mer
Anmäl dig

 

Yrkesdörren

Yrkesdörren matchar nya och etablerade svenskar, med samma yrkesbakgrund, för att mötas under en timme. Under mötet pratar man om den svenska arbetsmarknaden generellt och den bransch man har gemensamt. Eftersom 7 av 10 jobb i Sverige förmedlas via kontakter är det avgörande att nya svenskar börjar bygga sina nätverk för att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsgivare får samtidigt tillgång till kompetens med utländsk bakgrund och på så vis ökar chanserna att klara kompetensförsörjningen.

Läs mer

Gå med

 

Kompisbyrån

Fikakompis – träffa en ny fikakompis med liknande intressen på ett kafé, fika och öva svenska. En person är ny i Sverige och en person har bott i Sverige länge. Det är det vi kallar för en Kompisfika. För att bli fikakompis behöver du svara på några frågor på hemsidan, du matchas sedan ihop med en fikakompis och får ett email med kontaktuppgifter. Du tar kontakt med din fikakompis inom sju dagar och ni bestämmer själva tid och plats för er fika.

Läs mer

Bli fikakompis